internetdə

saytda

.: XƏBƏRLƏR :.  
 

ŞAGİRDİMİZ BEYNƏLXALQ FİZİKA OLİMPİADASINDA UĞUR QAZANIB

 

MƏZUNLARIMIZDAN 10 QIZIL, 2 GÜMÜŞ NİŞAN

 

ŞAGİRDİMİZ 25-ci BALKAN RİYAZİYYAT OLİMPİADASINDA UĞUR QAZANIB

 

RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARINDA ŞAGİRDLƏRİMİZDƏN 20 MEDAL

 

VII SİNİF ÜZRƏ QƏBUL İMTAHANINDA YÜKSƏK BAL TOPLAYANLAR

 

V SİNİF ÜZRƏ QƏBUL İMTAHANINDA YÜKSƏK BAL TOPLAYANLAR

 

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN BAŞ PROKURORUNUN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ LİSEYİMİZİN QONAĞI OLUB

 

ŞAGİRDİMİZ “QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!” ŞEİRİ İLƏ RESPUBLİKA BİRİNCİSİ OLDU

 

FƏNN OLİMPİADALARININ RESPUBLİKA MƏRHƏLƏSİNİN YARIMFİNAL TURU ÜZRƏ STATİSTİKAMIZ

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDİ BEYNƏLXALQ OLİMPİADADA UĞUR QAZANIB

 

BEYNƏLXALQ OLİMPİADADAN NÖVBƏTİ UĞUR

 

ŞAGİRDİMİZ BEYNƏLXALQ FİZIKA OLİMPİADASIDAN UĞUR SERTİFİKATA LAYİQ GÖRÜLÜB

 

QARDAŞ ÇƏTİN GÜNDƏ ÇAĞIRILMAYANDA GƏLƏNDİR!

 

LİSEYİMİZİN 5 MƏZUNU PREZİDENT TƏQAÜDÜNƏ LAYİQ GÖRÜLÜB

 

TÜRKİYƏ DƏYANƏT VAKFI BAKI TÜRK LİSEYİ AZƏRBAYCAN SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNƏ YARDIM EDİB

 

MƏZUNLARIMIZDAN 12 QIZIL NIŞAN

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDİ YENİYETMƏLƏRİN 24-CÜ BALKAN RİYAZİYYAT OLİMPİADASINDA (THE 24TH JUNIOR BALKAN MATHEMATICAL OLYMPIAD) UĞURA İMZA ATDI

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDİ AVROPA COĞRAFİYA OLİMPİADASINDA (EUROPEAN GEOGRAPHY OLYMPIAD) UĞURA İMZA ATDI

 

TDV BAKI TÜRK LİSEYİNƏ QƏBUL ÜZRƏ TEST İMTAHANI KEÇİRİLİR

 

ÖLKƏNİ TƏMSİL EDƏN MƏKTƏBLİLƏRİMİZİN NÖVBƏTİ UĞURU

 

RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARINDA ŞAGİRDLƏRİMİZDƏN REKORD GÖSTƏRİCİ

 

BEYNƏLXALQ OLİMPİADADA LİSEYİMİZİN ŞAGİRDİNDƏN YÜKSƏK NƏTİCƏ

 

LİSEYİMİZDƏ VİRTAL MƏKTƏB LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ DƏRSLƏRƏ BAŞLANILMIŞDIR

 

VALİDEYNLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

 

AZƏRBAYCANDA BÜTÜN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏTİLİN MÜDDƏTI UZADILDI

 

LİSEYİDƏ TİBBİ-PROFİLAKTİK VƏ DEZİNFEKSİYAEDICI TƏDBİR HƏYATA KEÇRILIB

 

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏDRİS, TƏLİM-TƏRBİYƏ PROSESİ MART AYİNIN 3-DƏN 9-DƏK DAYANDIRILDI

 

TƏHSİL NAZİRİ LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜB

 

QALİB VƏ MÜKAFATÇI ADINI QAZANMIŞ ŞAGİRDLƏRİMİZ MÜKAFATLANDIRILIB

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDİ BEYNƏLXALQ OLİMPİADANIN QALİBİ OLUB

 

«SAMANYOLU» ŞARKISI MEZUN VE ÖĞRETMENLERİMİZİN YORUMUNDA

 

MƏKTƏBLƏRARASI TURNİRDƏ LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ UĞUR QAZANIB

 

V RESPUBLİKA FƏNN MÜSABİQƏLƏRİ QALİBLƏRİNİN MÜKAFATLANDİRİLMASI MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ DÜNYA OLİMPİADASININ MÜKAFATÇILARI OLUB

 

LİSEYMİZİN ŞAGİRDLƏRİNDƏN NÖVBƏTİ QƏLƏBƏ

 

LİSEYİMİZ İNTELLEKTUAL YARIŞIN II MÖVSÜMÜN, II OYUNUN QALİBİ OLUB OLUB

 

LİSEYİMİZ İNTELLEKTUAL YARIŞIN QALİBİ OLUB

 

TDV BAKI TÜRK LİSEYİ AZƏRBAYCAN ÜZRƏ İLİN ÇEMPİONU OLDU

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ BEYNƏLXALQ MEQAPOLİS OLİMPİADASINDA MEDAL QAZANIBLAR

 

LİSEYİMİZİN 10 ŞAGIRDI QIZIL MEDALLA TƏLTİF OLUNUB

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ BİRİNCİ YERİ TUTARAQ BEYNƏLXALQ TURDA İŞTİRAK HAQQI QAZANIBLAR

 

ŞAGİRDİMİZD BEYNƏLXALQ BİOLOGİYA OLİMPİADASINDAN BÜRÜNC MEDAL QAZANIB

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDİ BEYNƏLXALQ TƏQAÜD PROQRAMI QAZANDI

 

ŞAGİRDLƏRİMİZ BEYNƏLXALQ RİYAZİYYAT MÜSABIQƏSİNDƏ 8 MEDAL QAZANIB

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİNDƏN 16 MEDAL

 

MƏZUNLARIMIZDAN REKORD GÖSTƏRİCİ

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDİ 23-CÜ BALKAN RİYAZİYYAT OLİMPİADASINDA UĞUR QAZANIB

 

ÖLKƏ ÜZRƏ İLİN ƏN YAXŞI MƏKTƏBİ OLDUQ

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDİ ÇEMPİON OLDU

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ III ROBOT OLİMPİADASININ GÜMÜŞ MEDALÇISI OLUBLAR

 

LİSEYİMİZIN ŞAGİRDİ RESPUBLİKA BİRİNCİSİ OLDU

 

RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARINDA ŞAGİRDLƏRİMİZ 24 MEDAL QAZANIB

 

ŞAGİRDLƏRİMİZDƏN REKORD GÖSTƏRİCİ

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ AZƏRBAYCAN BİRİNCİSİ OLDULAR

 

LİSEYİMİZİN KOMANDASI I YERI TUTARAQ ÇEMPION OLUB

 

LİSEYİMİZİN 2 ŞAGİRDİ 15-Cİ BEYNƏLXALQ ELM OLİMPİADASINDA BÜRÜNC MEDALLARA LAYİQ GÖRÜLÜBLƏR

 

RESPUBLİKA FƏNN MÜSABİQƏSİ QALİBLƏRİNİN MÜKAFATLANDIRILMASI

 

19-CU 700 BALÇIMIZI TAPDIQ

 

V SİNFƏ QƏBUL İMTAHANINDA YÜKSƏK BAL TOPLAMIŞ ŞAGİRDLƏR BƏLLİ OLUB

 

LİSEYİMİZİN MƏZUNU ABŞ CƏRRAHLAR BİRLİYİNİN ÜZVÜ SEÇİLİB

 

LİSEY MƏZUNLARIMIZDAN NÖVBƏTİ UĞUR: QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ BEYNƏLXALQ ELMİ MÜSABİQƏSİNDƏ QALİB OLAN YEGANƏ AZƏRBAYCANLI

 

LİSEYİMİZİN MƏZUNU LUİZİYANA UNİVERSİTETİNİN MAGİSTRATURA PİLLƏSİNİN TƏQAÜDÜNÜ QAZANMIŞDIR

 

“ÖVLADLARININ MƏKTƏBİMİZDƏ OXUMASI ÜÇÜN RAYONDAN GƏLİB BAKIDA KİRAYƏ YAŞAYAN VALİDEYNLƏR VAR” - MÜSAHİBƏ

 

RAFİQ ƏLİYEVİN 1,5 MİLYON AVROLUQ ELMİ LAYİHƏNİ QAZANAN NƏVƏSİ İLƏ - MÜSAHİBƏ

 

20 YANVAR FACİƏSİNİN İYİRMİ SƏKKİZINCİ İLDÖNÜMÜNÜ QEYD EDİLİB

 

BAKI TÜRK LİSEYİNİN YENİ BİNASININ AÇILIŞ MƏRASİMI OLUB

 

NÖVBƏTİ 700 BALÇILARIMIZ

 

LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ RESPUBLİKA FƏNN MÜSABİQƏLƏRİNİN QALİBLƏRİ SIRASINDADIR

 

LİSEYİMİZ “İLİN UĞURLU MƏKTƏBİ-2017” MÜKAFATININ QALİBİ ADİNA LAYİQ GÖRÜLÜB

 

"MƏZUN-2017" FOTOYADDAŞDA

 

TDV BAKI TÜRK LİSEYİ ÇEMPİON OLARAQ I YERƏ LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜR

 

TDV BAKI TÜRK LİSEYİNİN ŞAGİRDLƏRİ RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARINDA 4 QIZIL, 4 GÜMÜŞ VƏ 9 BÜRÜNC MEDAL QAZANIB

 

BAKI TÜRK LİSEYİNİN SON 8 İLDƏ 15-Cİ MƏZUNU 700 BAL TOPLAYIB

 

LİSEYİMİZİN 7 MƏZUNU TƏHSİL NAZİRİNİN ƏMRİ İLƏ QİZİL MEDALA LAYİQ GÖRÜLÜB

 

700 BAL YIĞMANIN SİRRİ - LİSEYİMİZİN MƏZUNU FƏRİD HÜSEYNOVLA MÜSAHİBƏ

 

700 BAL YIĞMANIN SİRRİ - LİSEYİMİZİN MƏZUNU TURAL AĞAYEVLƏ MÜSAHİBƏ

 

XƏZƏR UNİVERSİTETİNIN RƏHBƏRLİYİ TDV BAKI TÜRK LİSEYİNİ ZİYARƏT EDİB

 

XƏZƏR UNİVERSİTETİNIN RƏHBƏRLİYİ TDV BAKI TÜRK LİSEYİNİ ZİYARƏT EDİB

 

TÜRKİYƏ DƏYANƏT VƏQFİ BAKI TÜRK LİSEYİ VI VƏ IX SİNFƏ ŞAGİRD QƏBULU ELAN EDİR

 

PREZİDENT TƏQAÜDÇÜSÜ, BANM-IN TƏLƏBƏSİ: “PLANIM EKOLOJİ TƏMİZ UŞAQ QIDASI İSTEHSAL EDƏN ŞİRKƏT QURMAQDIR” - MÜSAHİBƏ

 

“MÜHAZİRƏLƏRDƏ İŞTİRAK ƏKSƏR HALLARDA SƏRBƏSTDİR”

 

“ELMİ KİÇİK ƏYLƏNCƏLƏRƏ QURBAN VERMƏK OLMAZ” –“UĞUR FORMULU”

 

“ARZUM XARİCİ ÖLKƏLƏRİN BİRİNDƏ TƏHSİLİMİ DAVAM ETDİRMƏKDİR” - 700 bal toplayan tələbə Firuz Abduyev ilə söhbət

 

“MƏNİM ZƏİF OXUMAĞA HAQQIM YOXDUR” - 700 bal toplayan tələbə Kamran Abdulrəhimovla söhbət

 

BAKI TÜRK LİSEYİNİN 4 MƏZUNU 700 BAL TOPLAYIB

 

TÜRKİYƏ DİYANƏT VƏQFİ BAKI TÜRK LİSEYİNDƏN TƏHSİL ÜZRƏ YENİ TARİXİ REKORD

 

TDV BAKI TÜRK LİSEYİNİN RESPUBLİKA FƏNN OLİMPİADALARININ QALİBLƏRİNİN SİYAHISI

 

TƏHSİL NAZİRLİYİNİN “UNİVERSİTET KİTABXANALARI MƏKTƏBLİLƏRİN GÖZÜ İLƏ” LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ŞAGİRDLƏRİNİN ADA UNİVERSİTETİNƏ SƏFƏRİ TƏŞKİL OLUNUB.

 

BAKI TÜRK LISEYININ ŞƏRƏFİ

 

"MÜƏLLİMLƏRİM HƏMİŞƏ DEYİRDİ Kİ, SƏN 700 BAL TOPLAYACAQSAN"

 

700 BAL YIĞAN FATIMEYIZƏHRA

 

700 BAL TOPLAMAĞIN SİRRİ

 

TDV BAKI TÜRK LISEYİNDƏN REKORD İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ - 16.07.2014

 

“QAZANDIĞIMIZ NAİLIYYƏTLƏRİN ƏSAS SİRRİ FƏDAKARLIQ VƏ SƏMİMİYYƏTDİR” - 12.04.2013

 

BAKI TÜRK LİSEYİNİN 3 MƏZUNU 700 BAL TOPLAYIB - 07.08.2012

 

EYNİ KİTAB, EYNİ PROQRAM, FƏRQLİ NƏTİCƏ - 07.08.2012

 

BAKI TÜRK LİSEYİNDƏN REKORD: İKİ 700, 16 QIZIL, 7 GÜMÜŞ MEDAL - 31.07.2012

 

ONLAR ALİ MƏKTƏBLƏRƏ BUİLKİ QƏBUL İMTAHANLARINDA 700 BAL TOPLAYIBLAR - 20.08.2010

 

700 BAL TOPLAYAN ABİTURİYENT YATAQXANADA YAŞAYIR - 29.07.2010

 

700 ZİRVƏSİNİN 7 FATİHİ - 29.07.2010

 

UĞURA APARAN YOLUN TƏK GƏRÇƏKLİYİ – OXUMAQDIR - 23.07.2010

 

TÜRKİYƏ DİYANƏT VƏQFİ BAKI TÜRK LİSEYİNİN MƏZUNU AYDAN HƏSƏNOVA 700 BAL TOPLAYIB - 21.07.2010

     

Başa qalx

 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov